Wolf at work

Wolf was born in Krefeld (Ger) and raised in Kleve (Ger) but lived the last 20 years of his life in Nijmegen (NL).

In 1981 he graduated from the Academy of Arts in Arnhem (NL), majoring in painting, drawing, photography, and graphic art.

He liked to call himself an explorer of art. Fusing the inspirations from his travels in exotic lands with his daily life in the Netherlands to create sometimes startling images that held a mirror up to his society.

During several periods in his life, he went through extended phases of recording images of the daily scenes around him. Combining them with memories, dreams, and musings on the future, he produced a drawing or a painting per day. The resulting multiple volumes he called his "Drawn Diary".

Drawing and painting directly from his subconscious, his direct and frank methods produced bold but well-balanced images of beauty, ugliness, brutality, and humour.

During the last years of his life, Wolf was co-illustrator for the literary magazine "De Ruigte".

He always maintained: "What the day brings is expressed in the drawing". His work can be classed as Modern Dutch Art.

Wolf at workWolf werd geboren in Krefeld (D), groeide op in Kleef(D) en woonde meer dan 20 jaar in Nijmegen (NL).

In 1981 studeerde hij af aan de Hoge School voor de Kunsten te Arnhem in de vakken schilderen, tekenen, fotografie en grafiek.

Hij noemde zichzelf graag een ontdekkingsreiziger in de kunst. Reizend door verre landen deed hij de nodige inspiratie op, die hij vervolgens combineerde met het leven in Nederland hetgeen soms verrassende beelden opleverde. Een mengelmoes van indrukken, die de kijker als een spiegel van het bestaan wordt voorgehouden.

De laatste jaren maakte hij dagelijks tekeningen die als een "getekend dagboek" beelden laten zien van hetgeen de kunstenaar om zich heen zag gebeuren, vermengd met herinneringen en ideeën over de toekomst. Hij tekende en schilderde zonder reserves. Door de directe, openhartige werkwijze leidde dat tot mooie, lelijke, brutale of ook evenwichtige resultaten.

Hij was enige jaren mede-illustrator van het literair tijdschrift "De Ruigte".

Hij zei weleens: "Wat de dag brengt, wordt tot uitdrukking gebracht in de tekening". Zijn werk kan geschaard worden onder de categorie Nederlandse moderne kunst.

Wolf at workWolf wurde 1951 in Krefeld (D) geboren, wuchs auf in Kleve (D) und wohnte die letzten 20 Jahren seines Lebens in Nimwegen (NL).

1981 beendete er sein Studium an der Kunstakademie in Arnheim (NL) in den Fächern: Malen, Zeichnen, Fotografie und Grafik.

Selber sah er sich gerne als einen "Entdeckungsreisenden in der Kunst". Kunstlandschaften durchkreuzen auf der Suche nach dem Land hinter dem Horizont. Das Reisen durch ferne Länder in Kombination mit dem Leben in den Niederlanden erzeugten ein Miteinander von Eindrücken die manchmal überraschende Bilder entstehen ließen. Eindrücke die dem Betrachter einen Spiegel des Seins vorhalten wollen.

Jahrelang machte Wolf täglich Zeichnungen, die wie ein "gezeichnetes Tagebuch". Bilder von dem zeigen was als Künstler um sich herum sah.Was der Tag brachte wurde zum Ausdruck gebracht.

Er zeichnete und malte ohne Reserve. Durch seine direkte, offenherzige Arbeitsweise entstehen schône, häßliche, brutale oder auch ausgeglichene Bilder.

Mehrere Jahre arbeitet er als Mit-Illustrator der literarischen Zeitschrift "De Ruigte".

Die Arbeiten des Künstlers kônnen in die Kategorie "Moderne Niederländische Kunst" eingeordnet werden.